ProDESTEK İnternet Servisleri Hizmet Sözleşmesi

ProDESTEK Bilişim ve Tanıtım Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle 'ProDESTEK' olarak anılacaktır) , ile Müşteri aşağıda belirtilen hükümler uyarınca anlaşmaya varmışlardır.

1- ) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

 a-ProDESTEK

Fatih Mahallesi. Seymen Caddesi. Bal Apartmani No:49/1 Alikahya IZMIT/KOCAELI
Tel : 0850 888 1100
E-mail : bilgi@prodestek.net
V.D. : Alemdar V.N. : 733 027 2570
Ticaret Sicil No : 15527

b-" MÜŞTERİ "

ProDESTEK'in web siteleri için sunmuş olduğu web hosting hizmeti, domain tescil hizmeti, web tasarım ve programlama hizmeti ile ve ayrıca sitenin "Servisler" başlığı altında açıkça tanımlanan ve ifade edilen tüm hizmetlerden satın almak yada kiralamak isteyen gerçek kişiler veya tüzel kişilerdir. (bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır)

2 -) ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Taraflar yapılmış olan hizmet sözleşmesiyle ilgili her türlü tebligat için sipariş formunda belirtilen elektronik posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Yapılan her türlü tebligat tebliğ edilmiş kabul edilecektir ve işbu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

İşbu sözleşme nedeniyle tarafların e-mail kullanarak birbirlerine yapacakları her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-mail'in gönderici tarafından yollanmasından iki iş günü sonra karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. Taraflar, bu husustaki her türlü itirazlarından peşinen feragat ederler.

Sözleşme sırasında verilen elektronik posta adresine ProDESTEK her türlü bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, borç/alacak ekstrası gönderebilir.

3-) AÇIKLAMA :

ProDESTEK ile MÜŞTERİ arasında aşağıda maddeler halinde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca web sitesi bulundurma, alan adı tescil hizmeti ile yönetimi, web tasarım hizmetleri, e-mail bulundurma ve alan adı yönlendirme ve isteğe bağlı diğer hizmetlerin sağlanması konularında anlaşmaya varılmıştır

4-) YAPILAN SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

MÜŞTERİ, www.prodestek.net adresinde açıklamaları ile birlikte sunulan hizmetlerden seçerek siparişini vermesini müteakip yaptığı ödemenin PRODESTEK' e ulaşmasıyla birlikte sözleşme yürürlüğe girecektir.

5-) ÖDEMENİN YAPILMASI

Ödeme iki türlü gerçekleşmektedir.

a-) HAVALE / EFT

Ödemenin havale/eft ile yapılması halinde MÜŞTERİ yapmış olduğu havale/eft 'ye ilişkin dekontu ProDESTEK 'e fakslaması gerekmektedir. Ödeme dekontunun iletilmemesi halinde oluşabilecek aksaklıklardan ProDESTEK sorumlu tutulamaz.

b-) Kredi Kartı

* Sistem, MÜŞTERİ'nin kredi kartından hizmet bedelini tahsil etmeden önce kendisine ait GSM numarasını girmesini ister. Kullanıcı GSM numarasını girdikten hemen sonra sunucumuz MÜŞTERİ'nin cep telefonuna onay kodunu gönderir. MÜŞTERİ'nin cep telefonuna sunucumuz tarafından gönderilen onay kodu sisteme girildikten sonra sistem kredi kartının satın alınacak hizmete ilişkin tutarı karşılayıp karşılamadığını kontrol eder. Eğer hizmet karşılanabilir durumda ise satın alınan hizmete ilişkin tüm servisler sunucularımızda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulup kullanıcının hizmetine sunulur ve son aşamada ücret kredi kartından tahsil edilir.

* GSM numarasının ProDESTEK tarafından talep edilmesi alışveriş'in güvenli bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak ve Fraud olaylarını engellemek içindir. ProDESTEK MÜŞTERİ'ye ait GSM numarasını gizlilik ilkeleri gereği üçüncü şahıslarla paylaşmaz. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerden doğabilecek anlaşmazlıklarda, onay kodunun gönderildiği cep telefonu numarasının sahibi alışverişi yapan gerçek kişi olarak kabul edilir.

6-) SÖZLEŞME KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLER

MÜŞTERİ tarafından siparişi verilen hizmetin ücretinin tahsil edilmesinin ardından ProDESTEK aşağıda belirtilen hizmetlerin bir yada birkaçını sağlayacaktır.

a. Web Alanı : MÜŞTERİ 'ye ait WEB HOSTING VE DOMAIN YÖNETİMİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ ' ne aykırı olmayan her çeşit dosya, dosyaları yerleştirmek için açılan dizinler ile MÜŞTERİ' nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, MÜŞTERİ'ye verilecek hizmete uygun görülen bir sunucu bilgisayar sistemine yerleştirilip, diğer internet kullanıcılarının kullanımına sunulması ve iş bu sözleşmede belirtilen süre içerisinde saklanması hizmetidir.

b. FTP Şifresi :

MÜŞTERİ'ye ait dosyaların ProDESTEK Sunucularına aktarılması ve sunucuya giriş yapılabilmesi için "Ftp" şifresi verilir. ProDESTEK tarafından verilen bu şifre ile MÜŞTERİ dosya aktarımını gerçekleştirir ve web sitesini yayınlar.
Dosya transfer işlemleri ve bu transfer sırasında oluşabilecek tüm sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir.

c. E-mail (Elektronik posta) Hizmeti :

MÜŞTERİ'nin talep etmesi durumunda ProDESTEK tarafından MÜŞTERİ'ye internet posta kutuları kullanabilme yetkisi tahsis edilir.
Bu hizmet verilen Ftp şifresi ile sisteme girildikten sonra MÜŞTERİ tarafından kullanıma açılacaktır.
Kullanıma açılan posta kutularına gelen elektronik postalar MÜŞTERİ tarafından teslim alınıncaya kadar ProDESTEK ' e ait sunucularda bekletilecektir. Ancak virüs, spam veya teknik sebepler neticesinde doğacak aksaklıklardan dolayı bu hizmetin herhangi bir kesintiye uğramasından ProDESTEK sorumlu tutulamaz.

d. Kontrol Paneli Hizmeti :

MÜŞTERİ servislerimizden herhangi birini satın aldığı anda seçmiş olduğu kullanıcı adı ve şifresi ile kontrol panelimize giriş yaparak kendisine ait Domain, FTP, E-mail, Veritabanı gibi çok çeşitli servisleri yönetebilme hakkına sahip olur. MÜŞTERİ kullanıcı adı ve şifresini güvenle muhafaza etmekle sorumludur. Bu bilgilerin MÜŞTERİ tarafından üçüncü şahısların eline geçmesinden dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan ProDESTEK sorumlu tutulamaz.

7-) MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI

a.) İçeriklerinde Adult, Porno, Hack, Warez, Crack ve T.C. Yasalarına aykırı öğeler bulunan sitelere hizmet verilmemektedir.

MÜŞTERİ'ye ayrılan alanda T.C. Yasalarına aykırı öğelerin bulunması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ' ye aittir.
MÜŞTERİ tarafından bulundurmak üzere verilen içerikte ve/veya güncellenmiş içerikte yukarıdaki maddeler kapsamına giren yada bu sözleşmede belirtilmemiş ancak ProDESTEK tarafından sakıncalı ve/veya bulundurulması uygun bulunmayan içerik de tek taraflı olarak hiçbir sebep göstermeksizin yayından kaldırılabilir.

Böyle bir durumda ProDESTEK 'in herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini MÜŞTERİ bu sözleşme ile kabul eder.

b.) ProDESTEK 'ten hizmet almaya başlayarak sözleşme maddelerini kabul etmiş olan MÜŞTERİ'nin Web sitesinin yayınlanması, elektronik posta hizmetinden faydalanması ve diğer hizmetleri kullanması ile ilgili olarak Internet ya da sistem içerisinde yer alan veya alacak kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve bu nedenle ProDESTEK 'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ilk yazılı talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

c.) ProDESTEK , bulundurulan dosyaların doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda MÜŞTERİ tarafından hiç bir zaman sorumlu tutulamaz.

d.) MÜŞTERİ, gerek ProDESTEK 'e vermiş olduğu bilgilerin gerekse bu Sözleşmede belirtilen bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ'ye ait olacaktır.

e.) MÜŞTERİ 'ye ait dosyaların bulundurulması herhangi bir üçüncü şahıs haklarını ihlal etmesi durumunda, MÜŞTERİ tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını, ProDESTEK 'in böyle bir ihlalden doğacak her türlü maddi ve manevi zararını derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

f.) MÜŞTERİ; ProDESTEK 'in sunucularda barındırılan dosyaların üretilmesine hiçbir katkısının bulunmadığını ve söz konusu içerik hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g.) MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ProDESTEK 'in serverları üzerinden SPAM (Toplu E-mail Gönderme) yapamaz. MÜŞTERİ bu tür bir SPAM (Toplu E-mail Gönderme) yaptığı takdirde birinci seferde yazılı olarak uyarılır, SPAM(Toplu E-mail Gönderme) tekrarlanması halinde MÜŞTERİ'ye verilen hizmet kapatılır.

h.) MÜŞTERİ, kullanmakta olduğu barındırma hizmetinin trafik limitlerini aşamaz. Trafik limitleri aylık hesaplanır. Trafik aşımı olduğu taktirde aşılan her bir GB için müşteri 13 TL+KDV karşılığındaki tutarı ay sonu itibariyle 7 gün içerisinde ProDESTEK'e ödemeyi kabul eder. Ödeme yapılmadığı taktirde ProDESTEK yayınlama hizmetini durdurma hakkını saklı tutar. Trafik limiti aşımlarını ProDESTEK barındırma hizmeti sağlandığı süre içerisinde dilediği zaman MÜŞTERİ'ye tahakkuk ettirebilir.

ı.) MÜŞTERİ, işbu sözleşme hükümlerinin yanında ProDESTEK 'in www.prodestek.net adresinden ulaşılabilen ve ProDESTEK tarafından tek taraflı olarak, önceden bildirmeksizin güncellenebilen servis kurallarını belirli dönemlerde mutabık kurallara aynen riayet etmekle mükelleftir. Aksi halde, hiçbir maddi ve/veya manevi talep de bulunamayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

i.) MÜŞTERİ, ProDESTEK 'e ait sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), ProDESTEK 'in diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda ProDESTEK 'in MÜŞTERİ'den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde ProDESTEK sözleşmeyi fesih ederek verilen hizmeti durdurabilir.  

j.) MÜŞTERİ, ProDESTEK 'e ait sunucularda kullanımına açılan servisleri diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz.

MÜŞTERİ hiçbir şekilde ProDESTEK 'e ait sistemlerin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz.

T.C. yasalarına aykırı davranışlarda bulunanlar hakkında T.C. Cumhuriyet Savcılığı' na suç duyurusunda bulunulacaktır.

8-) ProDESTEK 'İN SORUMLULUKLARI

a.) MÜŞTERİ ile yapılan sözleşme ProDESTEK 'e hiçbir şekilde, müşterilere ait dosyaları denetleme yükümlülüğü getirmemektedir.

b.) PRODESTEK , Internet üzerinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu, güncelliği veya geçerliliğini taahhüt etmediği gibi, müşterinin bu nedenle veya internet üzerinde kaybolan, değişen veya eksik iletilen bilgilerinden dolayı uğrayacağı zararlar nedeniyle hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

c.) MÜŞTERİ'nin Internet üzerinde üçüncü şahısların eylemlerinden dolayı uğrayacağı zararlardan ProDESTEK sorumlu değildir.

d.) ProDESTEK 'in tek sorumluluğu, teknik imkanlar ve işbu sözleşme hükümleri dahilinde MÜŞTERİ'ye ait dosyaları Internet üzerindeki sunucu bir bilgisayar sistemine yerleştirilip hizmet süresince Internet kullanıcılarının kullanımına sunulmasına sağlamaktır. Hizmet süresinin bitmesi ile birlikte ProDESTEK'in MÜŞTERİ'ye ait verileri barındırma veya yedekleme sorumluluğu ortadan kalkar. Hizmet süresinin bitmesi ile birlikte ilgili hizmet hesabının silinmesinden dolayı oluşabilecek bilgi kayıplarından ProDESTEK sorumlu tutulamaz.

9-) ProDESTEK 'İN YETKİLERİ

a.) MÜŞTERİ, ProDESTEK 'e ilettiği kurumsal bilgilerin; faturalama, ilişki kurma ve müşteri destek hizmetlerinde kullanımı için ProDESTEK 'i yetkili kılmıştır.

b.) ProDESTEK , önceden e-mail aracılığıyla bildirerek, hizmet süre ve şartlarını, uygulanan hizmet bedellerini veya verilen hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir veya bu hizmetlere son verebilir. MÜŞTERİ, yeni şartları kabul etmediği takdirde, ProDESTEK 'e bildirimde bulunarak, ödeme yükümlülüğü baki kalmak şartıyla, işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.

c.) ProDESTEK , MÜŞTERİ'nin hizmet bedelini zamanında ödememesi veya temerrüde düşmesi halinde söz konusu hizmeti, hiçbir ihtarda bulunmadan tazminatsız kesme veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

d.) ProDESTEK 'in işbu sözleşmede zikredilen haklarını belirtilen sürelerde kullanmaması, hiçbir suretle feragat olarak nitelendirilemez .

10-) VERİLEN HİZMET(LER)İN DURDURULMASI

a.) ProDESTEK , MÜŞTERİ'nin işbu sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve/veya gereği gibi yerine getirmediğini tesbit ettiği takdirde, MÜŞTERİ'ye sağladığı masaüstü yazılım, web tasarım ve programlama hizmetleri, logo tasarımı, katalog tasarımı, hosting hizmetleri, domain tescil hizmetlerinden doğan alacaklarının herhangi birisinin tahsil edilemediği durumlarda her zaman bir süreye bağlı olmaksızın MÜŞTERİ'ye bildirimde bulunmadan sözleşmeyi tek yanlı ve tazminatsız olarak feshetmeye, sağlamakta olduğu hizmetlerin müşteri tarafından ödemesi yapılmış veya yapılmamış herhangi birisini veya tamamını durdurmaya, silmeye veya askıya almaya yetkilidir. MÜŞTERİ servis kesintilerinden ötürü uğrayacağı zararlardan dolayı PRODESTEK'i sorumlu tutmayacağını işbu sözleşme ile peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

11-) GENEL HÜKÜMLER

a.) Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller Zorunlu Nedenler ( Force Major ) olarak kabul edilecektir. Zorunlu Nedenler dolayısıyla sözleşmede belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek ya da yerine getirmede gecikecek olan taraf, zorunlu nedenin ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa sürede diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir.

b.) Taraflar, Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller dolayısıyla sözleşmeyi feshetme ve/veya sözleşmenin uygulanmaması ya da gecikmesi nedeniyle uğradıkları zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Zorunlu Nedenlerin sona ermesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak şartlar iki 2(iki) ayı aşan bir sürede son bulmamışsa, taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte fesih kararı alabilecektir.

c.) ProDESTEK olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılıkta ve işlerlikte bir servis verecektir, bununla beraber gecikmelerden doğabilecek bilgi kayıplarından, veya MÜŞTERİ'den kaynaklanan hatalı iletimlerden, ProDESTEK 'in kontrolü dışındaki arızalardan dolayı ProDESTEK sorumlu tutulamaz.

d.) MÜŞTERİ, ProDESTEK ile gerçekleştireceği işlemlerde ProDESTEK 'e gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için e-mail, faks veya telefon ile talimat vermeyi ve ProDESTEK tarafından kendisine yapılacak bildirimlerin e-mail, faks veya telefon ile yapılmasını kabul eder. MÜŞTERİ'nin ProDESTEK ile Internet üzerinde yapacağı her türlü işlemler, sözleşmeler, ile bunlara ilişkin her türlü talimatlar işbu sözleşme kapsamındadır.

e.) MÜŞTERİ, e-mail, faks veya telefon ile talimat iletilmesi ve bildirimlerin yapılmasından doğacak bütün sonuçları peşinen kabul etmiştir. MÜŞTERİ, ProDESTEK 'in işbu Sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir. MÜŞTERİ'nin ProDESTEK 'e talimat iletmede kullanacağı ve ProDESTEK 'in bildirimlerini yapacağı e-mail adresi, faks numarası, ve telefon numarası, ProDESTEK 'e bildirdiği şekilde olup doğruluğunu taahhüt eder. Değişiklik olduğu takdirde, MÜŞTERİ yeni numaraları derhal ProDESTEK 'e bildirecektir.

f.) ProDESTEK , MÜŞTERİ'nin e-mail, faks veya telefon ile talimatını aldığında; gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirecektir. Ancak, ProDESTEK herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre e-mail, faks veya telefon ile iletilen talimatı yerine getirmekten imtina etme hakkını saklı tutar.

g.) ProDESTEK 'in ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden MÜŞTERİ, ispat külfeti altındadır.

h.) MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin uygulanmasında ve Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ProDESTEK 'in defter kayıt ve belgelerinin, gönderilen elektronik postaların, sunucu kayıt defterlerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtlarının, faks sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin ProDESTEK ile MÜŞTERİ arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın teyid edilmiş olsun veya olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.

12-) FESİH HAKKI

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda KOCAELİ Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

Uygulanacak Hükümler

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise; ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Taraflar işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ProDESTEK 'in defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen ProDESTEK kayıtlarının usulüne uygun tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Gizlilik MÜŞTERİ ,kendisine iletilen özel bilgileri (özel bilgi; tarafların ve/veya sözlü elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, veri, know - how , tasarım, yazılım, müşteri listesi ve benzeri belgeleri içerir.) hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere aktaramayacaktır. Özel bilgiler .MÜŞTERİ tarafından gizli tutulacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemleri alacaktır. Aksi taktirde doğacak zararın tazmini esastır. İşbu sözleşmenin feshi halinde dahi bu madde yürürlükte kalacaktır.

13-) HİZMET ŞARTLARI

MÜŞTERİ hizmet şartlarını ve buna uygun olarak yapacağı ödemelerinin şeklini, ProDESTEK tarafından e-mail ile MÜŞTERİ'ye gönderilen ve/veya ProDESTEK 'in www.prodestek.net adresindeki sitesinde satın alma ,hizmet uzatma veya yenileme anında beyan edilen yöntemlerden birini seçmek suretiyle belirleyecektir

İşbu sözleşme 13 Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar geçerlidir.
MÜŞTERİ, online kayıt veya herhangi bir yolla web hosting'in sağladığı hizmetlerden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

14-) HİZMET İADE ŞARTLARI

Sitemizde sunulan domain tescili, web tasarımı ve programlama hizmetleri haricinde yeni satın alınmış (yenilenen hizmetler hariç) tüm servisler 30 gün içerisinde herhangi bir mazeret öne sürmeksizin iptal ettirilebilir ve ücret PRODESTEK tarafından müşteriye iade edilir.