Kullanıcı Adı
Şifre

Sıkça Sorulan Sorular (Güncelleniyor..)

Genel Hükümler

 

a.) Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller Zorunlu Nedenler ( Force Major ) olarak kabul edilecektir. Zorunlu Nedenler dolayısıyla sözleşmede belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek ya da yerine getirmede gecikecek olan taraf, zorunlu nedenin ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa sürede diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir.

b.) Taraflar, Borçlar kanununda zorunlu neden olarak tarif edilen haller dolayısıyla sözleşmeyi feshetme ve/veya sözleşmenin uygulanmaması ya da gecikmesi nedeniyle uğradıkları zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Zorunlu Nedenlerin sona ermesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak şartlar iki 2(iki) ayı aşan bir sürede son bulmamışsa, taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte fesih kararı alabilecektir.

c.) ProDESTEK olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılıkta ve işlerlikte bir servis verecektir, bununla beraber gecikmelerden doğabilecek bilgi kayıplarından, veya MÜŞTERİ'den kaynaklanan hatalı iletimlerden, ProDESTEK 'in kontrolü dışındaki arızalardan dolayı ProDESTEK sorumlu tutulamaz.

d.) MÜŞTERİ, ProDESTEK ile gerçekleştireceği işlemlerde ProDESTEK 'e gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için e-mail, faks veya telefon ile talimat vermeyi ve ProDESTEK tarafından kendisine yapılacak bildirimlerin e-mail, faks veya telefon ile yapılmasını kabul eder. MÜŞTERİ'nin ProDESTEK ile Internet üzerinde yapacağı her türlü işlemler, sözleşmeler, ile bunlara ilişkin her türlü talimatlar işbu sözleşme kapsamındadır.

e.) MÜŞTERİ, e-mail, faks veya telefon ile talimat iletilmesi ve bildirimlerin yapılmasından doğacak bütün sonuçları peşinen kabul etmiştir. MÜŞTERİ, ProDESTEK 'in işbu Sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir. MÜŞTERİ'nin ProDESTEK 'e talimat iletmede kullanacağı ve ProDESTEK 'in bildirimlerini yapacağı e-mail adresi, faks numarası, ve telefon numarası, ProDESTEK 'e bildirdiği şekilde olup doğruluğunu taahhüt eder. Değişiklik olduğu takdirde, MÜŞTERİ yeni numaraları derhal ProDESTEK 'e bildirecektir.

f.) ProDESTEK , MÜŞTERİ'nin e-mail, faks veya telefon ile talimatını aldığında; gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirecektir. Ancak, ProDESTEK herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre e-mail, faks veya telefon ile iletilen talimatı yerine getirmekten imtina etme hakkını saklı tutar.

g.) ProDESTEK 'in ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden MÜŞTERİ, ispat külfeti altındadır.

h.) MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin uygulanmasında ve Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ProDESTEK 'in defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtlarının, faks sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin ProDESTEK ile MÜŞTERİ arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın teyid edilmiş olsun veya olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.

 
       İade Şartları Nelerdir ?
       Hizmet Şartları
       Uygulanacak Hükümler
       Fesih Hakkı
       ProDESTEK 'in Yetkileri
       ProDESTEK 'in sorumlulukları
       Müşterinin Sorumlulukları
       Sözleşme Kapsamında Verilecek Hizmetler
       Ödemenin Yapılması
       Yapılann Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
       Açıklama
       Adres ve İletişim Bilgileri
       Sözleşmenin Tarafları