Kullanıcı Adı
Şifre

Sıkça Sorulan Sorular (Güncelleniyor..)

ProDESTEK 'in Yetkileri

 

a.) MÜŞTERİ, ProDESTEK 'e ilettiği kurumsal bilgilerin; faturalama, ilişki kurma ve müşteri destek hizmetlerinde kullanımı için ProDESTEK 'i yetkili kılmıştır.

b.) ProDESTEK , önceden e-mail aracılığıyla bildirerek, hizmet süre ve şartlarını, uygulanan hizmet bedellerini veya verilen hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir veya bu hizmetlere son verebilir. MÜŞTERİ, yeni şartları kabul etmediği takdirde, ProDESTEK 'e bildirimde bulunarak, ödeme yükümlülüğü baki kalmak şartıyla, işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.

c.) ProDESTEK , MÜŞTERİ'nin hizmet bedelini zamanında ödememesi üzerine temerrüde düşmesi halinde söz konusu hizmeti, hiçbir ihtarda bulunmadan tazminatsız kesme veya sona erdirme hakkını saklı tutar.

 
       İade Şartları Nelerdir ?
       Hizmet Şartları
       Uygulanacak Hükümler
       Fesih Hakkı
       Genel Hükümler
       ProDESTEK 'in sorumlulukları
       Müşterinin Sorumlulukları
       Sözleşme Kapsamında Verilecek Hizmetler
       Ödemenin Yapılması
       Yapılann Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
       Açıklama
       Adres ve İletişim Bilgileri
       Sözleşmenin Tarafları