Kullanıcı Adı
Şifre

Sıkça Sorulan Sorular (Güncelleniyor..)

Müşterinin Sorumlulukları

 

a.) İçeriklerinde Adult, Porno, Hack, Warez, Crack ve T.C. Yasalarına aykırı öğeler bulunan sitelere hizmet verilmemektedir.

MÜŞTERİ'ye ayrılan alanda T.C. Yasalarına aykırı öğelerin bulunması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ' ye aittir.
MÜŞTERİ tarafından bulundurmak üzere verilen içerikte ve/veya güncellenmiş içerikte yukarıdaki maddeler kapsamına giren yada bu sözleşmede belirtilmemiş ancak ProDESTEK tarafından sakıncalı ve/veya bulundurulması uygun bulunmayan içerik de tek taraflı olarak hiçbir sebep göstermeksizin yayından kaldırılabilir.

Böyle bir durumda ProDESTEK ‘in herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini MÜŞTERİ bu sözleşme ile kabul eder.

b.) ProDESTEK ‘ten hizmet almaya başlayarak sözleşme maddelerini kabul etmiş olan MÜŞTERİ‘nin Web sitesinin yayınlanması, elektronik posta hizmetinden faydalanması ve diğer hizmetleri kullanması ile ilgili olarak Internet ya da sistem içerisinde yer alan veya alacak kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve bu nedenle ProDESTEK 'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ilk yazılı talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

c.) ProDESTEK , bulundurulan dosyaların doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda MÜŞTERİ tarafından hiç bir zaman sorumlu tutulamaz.

d.) MÜŞTERİ, gerek ProDESTEK 'e vermiş olduğu bilgilerin gerekse bu Sözleşmede belirtilen bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ'ye ait olacaktır.

e.) MÜŞTERİ ‘ye ait dosyaların bulundurulması herhangi bir üçüncü şahıs haklarını ihlal etmesi durumunda, MÜŞTERİ tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını, ProDESTEK 'in böyle bir ihlalden doğacak her türlü maddi ve manevi zararını derhal tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

f.) MÜŞTERİ; ProDESTEK 'in sunucularda barındırılan dosyaların üretilmesine hiçbir katkısının bulunmadığını ve söz konusu içerik hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g.) MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ProDESTEK 'in serverları üzerinden SPAM (Toplu E-mail Gönderme) yapamaz. MÜŞTERİ bu tür bir SPAM (Toplu E-mail Gönderme) yaptığı takdirde birinci seferde yazılı olarak uyarılır, SPAM(Toplu E-mail Gönderme) tekrarlanması halinde MÜŞTERİ'ye verilen hizmet kapatılır.

h.) MÜŞTERİ, işbu sözleşme hükümlerinin yanında ProDESTEK 'in www.prodestek.net adresinden ulaşılabilen ve ProDESTEK tarafından tek taraflı olarak, önceden bildirmeksizin güncellenebilen servis kurallarını belirli dönemlerde mutabık kurallara aynen riayet etmekle mükelleftir. Aksi halde, hiçbir maddi ve/veya manevi talep de bulunamayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder.

i.) MÜŞTERİ, ProDESTEK ‘e ait sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), ProDESTEK ‘in diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda ProDESTEK ‘in MÜŞTERİ'den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde ProDESTEK sözleşmeyi fesih ederek verilen hizmeti durdurabilir.  

j.) MÜŞTERİ, ProDESTEK ‘e ait sunucularda kullanımına açılan servisleri diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz.

MÜŞTERİ hiçbir şekilde ProDESTEK ‘e ait sistemlerin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz.

T.C. yasalarına aykırı davranışlarda bulunanlar hakkında T.C. Cumhuriyet Savcılığı' na suç duyurusunda bulunulacaktır.

 
       İade Şartları Nelerdir ?
       Hizmet Şartları
       Uygulanacak Hükümler
       Fesih Hakkı
       Genel Hükümler
       ProDESTEK 'in Yetkileri
       ProDESTEK 'in sorumlulukları
       Sözleşme Kapsamında Verilecek Hizmetler
       Ödemenin Yapılması
       Yapılann Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
       Açıklama
       Adres ve İletişim Bilgileri
       Sözleşmenin Tarafları