Kullanıcı Adı
Şifre

Sıkça Sorulan Sorular (Güncelleniyor..)

Adres ve İletişim Bilgileri

 

Taraflar yapılmış olan hizmet sözleşmesiyle ilgili her türlü tebligat için sipariş formunda belirtilen elektronik posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Yapılan her türlü tebligat tebliğ edilmiş kabul edilecektir ve işbu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşme nedeniyle tarafların e-mail kullanarak birbirlerine yapacakları her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-mail'in gönderici tarafından yollanmasından iki iş günü sonra karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. Taraflar, bu husustaki her türlü itirazlarından peşinen feragat ederler. Sözleşme sırasında verilen elektronik posta adresine ProDESTEK her türlü bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, borç/alacak ekstrası gönderebilir.
 
       İade Şartları Nelerdir ?
       Hizmet Şartları
       Uygulanacak Hükümler
       Fesih Hakkı
       Genel Hükümler
       ProDESTEK 'in Yetkileri
       ProDESTEK 'in sorumlulukları
       Müşterinin Sorumlulukları
       Sözleşme Kapsamında Verilecek Hizmetler
       Ödemenin Yapılması
       Yapılann Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
       Açıklama
       Sözleşmenin Tarafları